Privacy Policy

Go Fjällnäs AB och Fjällnäs Camping  & Lodges, belägen på Fjällnäsvägen 51, 846 98 Tänndalen, Sverige, ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:

https://fjallnascamping.se
Fjällnäsvägen 51, 846 98 Tänndalen, Zweden 070-5508605

Hans Schoolderman är dataskyddsombud på Fjällnäs Camping & Lodges
Han kan nås på fjallnascamping@gmail.com

Personuppgifter som vi behandlar

Fjällnäs Camping & Lodges behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster och/eller för att du själv lämnar dem till oss.

Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter vi behandlar:
– IP-adress

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in data om webbplatsbesökare under 16 år. Såvida de inte har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi råder därför föräldrar att vara involverade i deras barns onlineaktiviteter för att förhindra att data om barn samlas in utan föräldrarnas medgivande. Om du är övertygad om att vi har samlat in personlig information om en minderårig utan detta tillstånd, vänligen kontakta oss på fjallnascamping@gmail.com så raderar vi denna information.

I vilket syfte och på vilken grund behandlar vi personuppgifter.

Fjällnäs Camping & Lodges behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
– Skicka vårt nyhetsbrev och/eller reklambroschyr

Automatiserat beslutsfattande

Fjällnäs Camping & Lodges fattar inte beslut baserat på automatiserad behandling i ärenden som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Det här är beslut som fattas av datorprogram eller -system, utan att någon person (till exempel en anställd på Fjällnäs Camping & Lodges) involveras.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Fjällnäs Camping & Lodges lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka dina uppgifter samlas in.

Dela personuppgifter med tredje part

Fjällnäs Camping & Lodges tillhandahåller endast till tredje part och endast om detta är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Cookies, eller liknande tekniker, som vi använder

Fjällnäs Camping & Lodges använder endast tekniska och funktionella cookies. Och analytiska cookies som inte kränker din integritet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du första gången besöker denna webbplats. De cookies vi använder är nödvändiga för den tekniska driften av webbplatsen och din användarvänlighet. De ser till att webbplatsen fungerar korrekt och kommer till exempel ihåg dina föredragna inställningar. Vi kan också använda detta för att optimera vår webbplats. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Dessutom kan du också radera all information som tidigare sparats via inställningarna i din webbläsare.

Visa, ändra eller ta bort data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av Fjällnäs Camping & Lodges och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan skicka in en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har om dig i en datorfil till dig eller en annan organisation som du nämner.

Du kan skicka en begäran om åtkomst, rättelse, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till fjallnascamping@gmail.com.

För att säkerställa att begäran om besiktning har gjorts av dig ber vi dig att bifoga en kopia av ditt identitetsbevis till begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och personsnummer svart i detta exemplar. Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att svara på din förfrågan så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor.

Hur vi skyddar personuppgifter

Fjällnäs Camping & Lodges tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och otillåten ändring. Om du har uppfattningen att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via fjallnascamping@gmail.com

EnglishGermanDutch